Kartor över Svedala

Alnarp
   Anderslöf
   Börringekloster
   Häckeberga
   Klågerup

Ekonomiska kartor utarbetade av Rikets allmänna kartverk ca 1912. Utgivna av Malmöhus läns hushållningssällskap, ca 1917.


Publicerade på internet av Bo Månsson 2013.
manssonbo@yahoo.com